Lidt løst og fast fra 2017

Her i de første måneder af 2017 er Thailands nyhedsstrøm fokuseret på skandaler og korruptioner. De fleste i en størrelsesorden, som vi har svært ved at tro på. Blandt dem er en igangværende konflikt mellem landets nye magthavere og en sekt, Dhammakaya, hvis leder (abbed/CEO) er eftersøgt for korruption, svindel, dokumentfalsk og tyverier. Han er desværre ikke den eneste, en ærlig repræsentant for THAI BUDDHISMEN er svær at finde. I må ikke forveksle den oprindelige filosofiske tankegang tilsyneladende foreskrevet af Buddha, med den thailandske model, der er tilpasset ønskerne om kontrol og manipulation af landets borgere. Den er blandt kongerigets mest sikre indtægtkilder uden kontrol og bidrager til en manglende udvikling af samfundet.

For os, der kender forskellen på TuristThailand og det ægte Thailand, er det ikke overraskende, at konflikten synes svær at løse. Der er to indlysende grunde hertil: al form for for kritisk tænkemåde er ikke alene forbudt, det er strafbart. Det samme gælder, hvis du er kritisk overfor landets valgte form for overtro, som betegnes som Buddhisme, men den har ingen relationer til filosofien udover at anvende navnet Buddha som Brand. Derfor er den krise, der beskrives i min artikel, stort set uløselig. Men bag kulissen spilles Thai showet, hvor bolden sendes rundt i universet, uden at nogen griber den. Nu væbner vi os med tålmodighed, stor, meget stor.

Thailand 1.marts 2017

Her er en beskrivelse af konflikten

Stadig marts 2017

Det er ikke forbavsende at læse, at 80 % af de studerende i Thailand ikke kan få points nok til at bestå en studentereksamen. Ud af 8 fag fejler de i 5. Det er snart umuligt at finde unge, der har en generel viden, det de ved er, hvordan man tilbringer det meste af dagen med snuden i en Ipad eller tilsvarende instrument, der med succes opfylder sit primære formål; dum, dummere, Thai student. I marts fortsatte konflikten om Dhammakaya sekten, der vil vare så længe at alle glemmer den.

Her er en update

 Primo april har jeg gjort mig nogle tanker om magtmisbruget både i Danmark og i Thailand

Artikel er her

I august har jeg en række negative oplevelser med det offentlige i Danmark og jeg skriver til dem for at få en dialog i gang, men ikke overraskende lykkes det ikke.

Her er mine kommentarer

Og i december har jeg produceret vedlagte beretning