BETRAGTNINGER OVER BEGREBET RELIGION

For en person, der interesserer sig for verdens historie og baggrunden for en specifik religion eller trosretning, opstår de første vanskeligheder, når emnet skal defineres og afgrænses.

kultur_anm_913192y

Det er desværre ikke muligt for mig at tro på, at der et sted oppe i skyerne sidder en person, der både har skabt og selv i dag er den, der kontrollerer sit værk og belønner de tosser, der tror på ham og vi andre er fortabte.  Religion er som et eventyr eller historiefortælling bare uden fakta, hvorimod det er et faktum at religioner, uanset deres karakter, er blevet kontrolinstrumenter på samme tid, som det religiøse landskab er under hastig afvikling. De fleste religiøse skoler forkaster oplysning og mange af dem bekæmper alle forsøg fra deres medlemmerpå via indsigt og oplysning, at finde deres egen plads i universet, altså baseret på et frit valg mellem flere alternativer.

En religion er en ide, der er legendarisk og derfor baserer sig på myter, riter og folkesagn, som tilstræbes fremstillet som hellige objekter, der tilsammen rummer 3 hovedtemaer; væren, betydning og sandhed.

Men der er en betingelse, der skal opfyldes, nemlig at placere en religiøs skole i det samlede historiske perspektiv, altså verdenshistorien.

Derfor kræves der et betydeligt overskud af den nødvendige tid til disse studier, der nu -groft sagt- har optaget omkring 50 år af min nuværende tilværelse. Men jeg er stadig en amatør på jagt efter kendsgerninger jeg kan forholde mig til. På den anden side må jeg tilstå at emnet befinder sig i en stor boks, der indeholder de andre studier omfattende kunst, litteratur, musik og relegionsvidenskab og at der er en sammenhæng, der ofte komplicerer vejen mod at finde det punkt, der forener dem.

Ser vi på bare Europas historie er den præget af tanken om, at det er guddommelige kræfter, der har den fulde kontrol over hele kloden. Det er først i det seneste århundrede at filosoffer ikke mere baserer deres argumenter på overnaturlig indflydelse.

Religioner udgør en væsentlig del af vor menneskelige kulturarv og påvirker de samfund, vi lever i og uanset på hvilket kontinent samfundet befinder sig. Min globale rejse har medført en stor interesse for at studere dem og jeg er faktisk ret betaget af al den tænkning og alle de følelser, religioner kan medføre. Men disse traditioner og måder at tænke og opfatte tilværelsen på udgør ikke den nøgle, der  giver mig adgang til at forstå verden, og de repræsenterer desværre ikke de værdier eller samfundsmodeller, der danner rammerne om min mening med den afmålte tid på denne klode.

Den oprindelige tanke med de fleste religioner har været, at et menneske skulle have lov til at dyrke sin egen version og med denne de tilknyttede og foreskrevne regler for, hvorledes livet skulle leves. Dette er i virkeligheden en illusion, for ingen trosretning tillader megen personlig frihed, dertil er kampen om sjælene og prisen for dens frelse for stor. Enhver trosretning er deltager i den globale kamp om, hvilken der er den ægte vare og det er jo en joke, hvis effekter ses i f.eks. USA, der har mere end 4000 udgaver at vælge imellem.

Jeg konkluderer, at alle religioner er pengemaskiner opfundet af dødelige mennesker, der hensynsløst bruger dem som levevej, hvis hovedelementer i markedsføringen enten er frygt for at ende i helvede eller et udtalt ønske om komme en tur op i skyerne og tilbringe en umålelig tid i en bekvem sofa. Deres foretrukne metode er at holde deres fanskare i en konstant frygt for fremtiden godt funderet i usikkerhed. Begrebet et “afladsbrev” er afskaffet, men selv ideen bag er ikke og har naturligvis været udsat for produktudvikling mest indenfor Katolicismen og Buddhismen.

Begge stationer (himmel og helvede) er ikke-eksisterende og religioner er årsag til de værste ulykker i verdenshistorien. Mange religioner er finansieret ved hjælp af salg af f.eks. mirakler eller tilsvarende fupprodukter, det hele i strid med alle gældende regler for markedsføring. 

Men indrømmet de store toneangivende religioner er magtfulde og gennem årene har jeg forsøgt at finde frem til, hvorfor så mange mennesker tror mere på argumenter, der ikke kan bevises fremfor at erstatte uvidenhed og blind tro med videnskabelige beviser?

Hvis nogen stadig er i tvivl så se venligst på den aktuelle situation i Irak og Syrien, hvor Islamisk Stat hensynsløst henretter medborgere på en måde og med en hastighed, der placerer den på et Hitler lignende niveau. Den gang reagerede den såkaldte frie verden, denne gang er der tøven og hvorfor?

Hvorfor sætter også danskerne sig ikke ind i, hvad ALLAHU AKBAR står for og efterfølgende tager konsekvensen. 

Jeg har interesseret mig for religionsvidenskab siden jeg var 25 og det er med baggrund i nu 50 års studier jeg drister mig til at beskrive mine konklusioner på de tre store eventyr; Katolicisme, Kristendom og Islam. Af naturlige grunde skriver jeg også om Buddhismen selvom den langt mere er en filosofisk skole, der kun kan relateres til religion i den forstand, at fanskaren har en blind tro på argumenter og påstande, der ikke kan bevises. Og jo jeg er klar over at mange vil hævde at det er utroligt, at jeg ikke kan argumentere bedre efter så mange års studier, men de er foregået i en yderst sparsom fritid.

Med reference til Ayn Rand føler jeg mig bedre placeret i en verden, der baserer sig på videnskab og filosofi. Endelig er det min vurdering at begrebet objektiv rationalitet er sat bagerst i køen.

Det er umuligt for mig at acceptere, at en religion bilder folk ind, at bare man tror, er man sikker på en adgangsbillet til himlen. Hvordan kan folk lade sig manipulere til at godtage argumenter gennem den sunde fornuft, når forstanden på samme tid nægter at gøre det? Denne hjernevask sker baseret på samme metodik, som diktaturer og militærstyrer anvender, når de undertrykker intellektet og præsenterer argumenter, der ikke stiller krav om solid bevisførelse. Denne hjernevask ses tydeligt i den verden, den katolske kirke i Rom repræsenterer. Den er ikke en fanebærer for tiltag, der kan forbedre tilværelsen for dens fanskare.

Jeg har naturligvis skrevet en del om Buddhisme, der ikke er en religion, men et filosofisk/ideologisk system og kommentarer herom findes under Thailand. Den udgave af filosofien, der anvendes i Thailand, har kun navnet Buddha tilfælles. Indholdet sigter mod kontrol af landets indbyggere og alle forsøg på at modernisere tankesættet er uvelkomne og hindrer, at landet kan flytte sig fra middelalderen til nutiden.

De store religioner er omtalt nedenfor:

ISLAM

KATOLICISME

KRISTENDOM