ISLAM I/INTRODUKTION

En konfliktfyldt, farlig og tåbelig religion.

Islam

Mine efterfølgende kommentarer om ISLAM er baseret på tre fundamenter. Dels 7 års ophold i stater med 97% muslimer, dels 23 års ophold i et land, der hver dag udsættes for terror og mord begået af muslimer samt mange års studier af Islam. Min konklusion er nem; Verden ville være et bedre sted for ordentlige mennesker, hvis Islam ikke eksisterede. Hovedparten af muslimer er en flok hjernevaskede idioter, styret af en skare af såkaldte Imamer, der har et endeligt mål; at overtage rollen som verdens dominerende magt. De er dødsensfarlige og eksisterer kun fordi vi tillader det. De er og bliver kamelryttere og kamelmekanikere. Bare læs koranen.

Drejebogen for Islam, verdens farligste overbevisning, kaldes for Koranen, er per se en blanding af myter fra Jødedommen og Kristendommen. Koranen markedsføres som en serie nedskrevne instruktioner fra ærkeenglen Gabriel til Mohammed, så der har været travlt ved skrivemaskinen. Med andre ord Koranens budskaber er ikke originale tanker. Koranen er en manual baseret på løgnehistorier om religioens oprindelse og betydning samt dens forherligelse af en såkaldt profet, hvis historie er fantasier, der tilssammen overgår samtlige Brødrene Grimms eventyr. De mange beretninger om ham er nedskrevet flere hundrede år efter hans død i 632 og altså baseret på orale overleveringer og læser man dem grundigt er der fyldt med fejl og argumenter, der er i modstrid med hinanden. Mohammed var i øvrigt analfabet selvom hans fanskare påstår det modsatte og Islam er ikke grundlagt af ham, igen et postulat, der for længst er bevist som usandt.

Jeg bør straks komme med en rettelse: Islam er ikke en religion, det er et politisk system, der binder tro, politik, stat og sociale regler sammen og som anvendes til 100 % kontrol af et muslimsk samfund, der alle er totalitære.

Der er mange kritikere af Islam og det er dens egen skyld. Den er ikke, som den hævder, en fortaler for fred og tolerance, tvært imod skal alle, der ikke bøjer sig i støvet for Allah, udryddes det kan vi alle læse i Koranens brugsanvisninger. Nærlæser man Koranens forskrifter overtræder de fleste af dem samtlige internationale menneskerettigheder.

Koranen slår fast at Gud er araber og at hans korrekte betegnelse er Allah. Deraf kan vi altså også udlede at både Gud og Gabriel talte Hebraisk og Arabisk, men det er vel ingen overraskelse. Islams væsentlige budskab er, at alle jøder skal fjernes fra jordens overflade, senere er målgrupperne udvidet kraftigt til at omfatte alle, der ikke tror på alt det nonsens, de præsenteres for, hvilket gør Islam til verdens farligste religion.

Det skal også bemærkes at ifølge samme instruktionsbog er Jesus en profet nedsendt til jorden af Allah og dermed er han altså Muslim. Koranen hævder også at Jesus ikke, som de kristne antager, er en søn af Gud/Allah men blot en profet på samme niveau som Mohammed.

Der er mange retninger indenfor Islam, som vi kender det fra Kristendommen, men Koranen er den maske, der holdes op for at skjule de interne stridigheder om, hvorledes ærkeenglens budskaber skal fortolkes. Jeg har boet næsten 7 år i lande med Islam som det barske kontrolredskab for borgerne og for mig er denne religion ikke alene et tegn på de laveste menneskelige værdier, den er en pestbyld, hvis smitte breder sig. I andre verdensreligioner ender man kun i helvede, hvis man forsynder sig mod færdselsreglerne, men i Islam bliver man henrettet.

Der er en meget stor forskel og hvis man ikke kan få øje på den, er man ualmindelig naiv. Naturligvis er jeg opmærksom på, at der udadtil er en stor forskel på de retninger, der betegnes som ekstreme, se blot på IS bevægelsen i Iran og Syrien, men alle afarter af Islam har udgangspunkt i samme kompleks af love; Koranen.

Indrømmet: der er god grund til at være opmærksom på, at der er mange muslimer, der gør deres bedste for at overholde de mest sympatiske regler, når man skal færdes i Allahs rige, men det rokker ikke ved den kendsgerning, at der er flere end 200 millioner ekstreme islamister, hvis formål er at slå os andre ihjel. De vokser i antal og deres indflydelse er stigende og foruroligende.

Jeg er ikke nervøs for at postulere, at i dagens globale heksekedel er det ikke de moderate muslimer, der har overtaget uagtet at de talmæssigt er i overtal; det er de fanatiske idioter, der i dag har kontrol over de instrumenter, der styrer Islam mod en kommende konflikt, som Vesten ikke kan løbe fra. De findes også i Danmark og beklageligvis er de beskyttet af meningsløse såkaldte EU menneskerettigheder.

En årsag til problemerne i dagens Danmark er, at politikerne ikke har begreb om, hvilke destruktive kræfter, der gemmer sig bag Koranen. De er mere optaget af at vurdere problemstillingen med 100 % danske øjne; velfærd og tryghed og stemmer nok til at beholde taburetten.

Danmark vil en dag opleve, at den rabiate Islam kræver sin ret til f.eks. at indføre og leve efter Sharia lovkomplekset, der baserer sig på verdens mest primitive og brutale sæt af love, der skal regulere deres samfund. Det er 100 % nonsens, når lederne af denne bevægelse hævder, at deres Sharia love er ordrer fra Allah, meddelt Muhammed, der nedskrev dem.

Islam er den sidst etablerede religion og fra skrifterne kan vi læse, at det er Allahs vilje, at den skal erstatte alle tidligere udgaver af andre religiøse retninger og at det skal ske ved hjælp af vold og magt. Koranen er på mange måder at sidestille med Hitlers bog “Mein Kampf”, bare tag fat og læs den.

Ifølge Koranen er Gud/Allah arabisk og alle oversættelser af den til andre sprog er ugyldige.

Jeg kan i øvrigt henlede læsernes opmærksomhed på den danske professor Patricia Crone, født i Danmark, men flyttede til USA, hvor hun var tilknyttet Princeton Universitetet. Hun var en af verdens førende eksperter i Islam og højt respekteret. Hun anså Koranen som et manuskript til en historiefortælling. Hun beskæftigede sig indgående med starten af Islam, som blev dyrket af ikke-muslimer og var baseret på jødedom. Hun er værd at stifte nærmere bekendtskab med.

Her fortsætter jeg kommentarer fra 2015

Opdateret den 15. juli 2015