ISLAM II/

satire om radikal islam

Islams grimme og sande ansigt.

 CHARLIE HEBDO

I januar 2015 blev hele verden mindet om, hvilke virkelige og grundlæggende værdier alle radikale muslimske moskéer og skoler repræsenterer.

Den samme skole er også repræsenteret i Danmark, men takket været regeringens vattede holdning driver disse fanatikere deres virksomhed uden indblanding og mon ikke mange af deltagerne har en skattefinansieret tilværelse?

2 terrorister angreb det kendte franske satireblad Charlie Hebdos redaktion og myrdede 12 ansatte og sårede 4.

Det meningsløse angreb på det franske satireblad blev det første af en række andre terrorangreb i Frankrig og Belgien og dermed er tonen slået an til en debat om Islam, som desværre lige nu er præget af ubalance skabt af tsunamien af negative følelser, som disse handlinger har medført.

Dermed er åbnet for en omfattende debat – som vi oplevede det efter angrebet på World Trade Center – og som i princippet kan koges ned til få men essentielle spørgsmål;

Hvorfor hader de radikaliserede muslimer den vestlige verden og derfor os? Og hvem er de personer eller bevægelser, der hjernevasker og marginaliserer unge muslimske mænd til at begå terror? 

Emnet har haft min interesse i mange år. Det begyndte da jeg i 1968 arbejdede i Pakistan og dermed mødte Islam og Koranen for første gang og blev dybt overrasket over, hvordan den kunne fortolkes. Bag den “Koranske Facade” gemte der sig ofte mænd, der var dobbeltmoralske; de drak og horede mere end vi fra Vesten og begik mange former for brud mod Islams instrukser alt sammen, medens de lovpriste Allah og alle hans gerninger. Specielt tog jeg afstand fra deres syn på kvinder, der for dem var et objekt, fremstillet af Allah og med de formål dels at forsøde deres tilværelse og dels indtage rollen som produktionsmaskine til endnu flere muslimer.

Mit arbejde bestod i at virke som rådgiver for specifikke regeringsstyrede landbrugsprojekter, der bl.a. lande var understøttet af Danmark. Ved en samtale i et ministerium erklærede en højtstående lokal embedsmand overfor den daværende svenske ambassadør og mig, at familieplanlægning (finansieret af Sverige) var en meget dårlig ide, for den ville være ensbetydende med en minimeret produktion af Muslimer. Jo flere af dem og jo hurtigere de ankom ,jo hurtigere ville de være i stand til at erobere nye områder, herunder en række europæiske lande.

Som et argument om, hvor nemt det ville være at få stigende indflydelse uden brug af vold, sagde han til os, at vi i Sverige og Danmark er mere end blødsødne, vi var dybt naive og bare man på TV viste et billede af et lille sultent barn (muslim) væltede bidragene ind, bidrag der skulle finansiere flere muslimer og dermed var vi selv med til at sikre deres “fredelige” overtagelse/dominans af vores samfund.

Opgaven i Pakistan (både i Vest og i Øst) sluttede i 1970, og fra 1973 til 1977 tog min karriere mig til Iran og dermed et gensyn med Islam. En ting er at sidde i et dansk parcelhus og få serveret synspunkter om Islam fra stort set alle vinkler, en anden ting er at leve i en muslimsk hverdag, hvor alt afvikles efter den koranske drejebog. Vi rejste fra landet, da det blev mærkbart, at Shahens dominans var for nedadgående og den yderligtgående radikale bevægelse, styret fra Paris af en vis Khomeni, bredte sig om en virus, der var umulig at standse og helbrede.  

De tilsammen næsten 7 års ophold og arbejde i lande, hvor politik, regering og Islam er tæt forbundne kar lærte mig en del om deres inderste tanker og at de mener det alvorligt, når de fortæller os, at de en dag vil være herrer over globen. Det er nemt at sidde her i dag ved skrivemaskinen og berette om dengang, en del år tilbage, men også dengang skrev jeg meget og har dokumenter og billeder, der kan bekræfte mine yderst negative opfattelser af Islam. Mon ikke den historiske udvikling siden 1977 har vist os alle sammen, hvilket ansigt Islam i virkeligheden gemmer sig bag? Fredeligt er det under ingen omstændigheder.

Muhammed markedsføres som den, der stiftede Islam, som en talsmand hævder, og er den religion, der bragte fred og oplysning til verden. Men det er ikke Muhammed, der etablerede Islam, hvilket er er fakta. Det påstås også, at han er den sidste profet, siden har hverken Gud eller Allah været i stand til at sende en afløser for ham, der af hans fanskare betegnes som en politisk begavelse og et religiøst geni. Det er historisk bevist at Islam på et tidspunkt repræsenterede en fantastisk arkitektur, der stadig kan ses i dag i enkelte sydeuropæiske lande og Islam var på mange områder frontløber for videnskabelige discipliner. Men da Araberne besatte lande fra Spanien til Persien, var det før Islam var blevet sendt på markedet og storhedstiden fra dengang har intet at gøre med hverken Islam og Allahs budbringer aka Muhammed.

Så hvordan er det sket at Muhammeds navn i dag er forbundet med handlinger, der ikke er set siden Hitler og Stalin levede; grusomme og afskyvækkende terrorangreb på uskyldige personer uanset alder og køn?

Er det bevidst, at den radikaliserede del af islam er på vej til at frembringe en konflikt; dem eller os? Er vi på vej mod en religionskrig, som Europa oplevede fra 1500 taller og et godt stykke frem. Ironisk at perioden kaldes for renæssancen, der som bekendt betyder fornyelse og den var baseret på udryddelse af mennesker med hver sin opfattelse af, hvilken Kristendom, der var den rigtige? Eller bedre beskrevet; Hvem var vi? Resultatet husker vi alle, vi blev splittede i fraktioner, der på bedste beskub bekriger hinanden i stedet for at blive enige om eet fælles mål, et der kunne samle os og gøre os stærke. Det er endnu mere tåbeligt at de daværende religionskrige baserede sig på opfattelsen og definitionen af forholdet mellem Gud og menneske og hvordan pokker kan man basere en opfattelse på en ikke eksisterende person, for der er ingen Gud og der har aldrig været det. 

Den voldsomme konflikt mellem store dele af Vesten og den radikale Islam er nok et udtryk for en krig mellem to systemer/ideologier, og ikke mellem sort eller hvidt eller de gode og de onde. Jeg må med skam bekende at begge er komplet idiotiske – efter min opfattelse. De baserer sig dybest set også på et ønske om at have kontrollen over samfundet. Deres slagord er, at verden ser bedre ud, hvis den baserer sig på deres enøjede synspunkter og intet kan være mere galt.

Da den småt begavede amerikanske præsident Bush begyndte at lege krigsgeneral, blev arbejdsdagen i Det hvide Hus indledt med bønner til Gud om at hjælpe de amerikanske tropper med at slå muslimer ihjel og Osama bin Laden indledte dagen med bønner om at Allahs assistance til at slå de vantro amerikanere ihjel og Gud og Allah er een og samme person. Selv en person uden akademisk baggrund kan se, at dette er totalt rablende galt og Koranen er usand og burde fjernes fra hylderne.

Ikke uden grund er Islam i en alvorlig krise, som den selv har skabt. Hverken Allah eller Muhammed kan skjule det faktum, at de radikaliserede muslimer, fantasterne om I vil baserer sine terrorhandlinger på budskaber fra Koranen; frit oversat “Ske din vilje både på jorden og i himlen” nu “Vi udfører terror i Allahs navn og for at hævne pletterne på Muhammeds navn”. De overser, at de selv har påmalet pletterne og det er meget svært at bevare en fornuftig adgang til en dialog, der skal ende vanviddet, for mod Tåber kæmper selv moderate Muslimer og andre fornuftige mennesker forgæves.

Men lad mig afslutte med disse betragtninger:

For at et samfund skal blot bevare status quo skal fødselsraten være lidt over 2.0. Regnestykket er nemt; Hvis to forældrepar (4) kun har et barn hver, har vi en reduktion på 50 %.  Hvis hvert barn kun producerer en efterkommer er tallet nu 25 %. Så hvis en generation reproducerer som beskrevet er konsekvensen at antallet af borgere falder.

I 2007 var den samlede fødselsrate for 31 europæiske lande 1.38 %. Danmark havde en rate på 1,78 %, og tallet gælder kun for danske kvinder.  Ser vi på hele Europa over de sidste generationer er antallet af ”oprindelige indbyggere” faldet, men det samlede antal er steget takket være immigrationen af personer fra ikke-europæiske lande.  90 % af de nyankommne har en muslimsk baggrund og hver familie består i gennemsnit af mere end 6 personer.  I 2025 vil 1/3 af alle nyfødte i Europa være af muslimsk afstamning.

Så i virkeligheden havde Gadaffi ret, da han for en del år siden udtalte, at Islam ikke behøver at anvende voldelige midler for at overtage Europa. Han sagde endvidere at det ikke er nødvendigt at bruge terror eller selvmordsbombere fordi de 50 millioner muslimer i Europa vil om få generationer udgøre majoriteten af den samlede befolkning. I 2007 var der 52 millioner muslimer og i 2025 vil tallet være på mere end 100 millioner og forstsætter denne trend kan alle regne ud, hvad der kommer til at ske. I flere europæiske lande er der i dag flere moskeer end kirker. Ifølge Unesco vil de nuværende 55 lande i 2040 have en muslimsk majoritet.

Det ser ud som om vi har store og komplicerede problemstillinger at løse, hvis vi skal blot satse på at bevare de bedste arvestykker af den danske kultur.

Opdateret den 22. januar 2015