ISLAM III

Fredsorienteret eller med fokus på krig og terror?

8177559 pakistan protest charlie hebdo

Er Islam en religion, der gør sig til talerør for fred eller er den i dag en bevægelse, der har til formål at erobre og fastholde global dominans ved hjælp af alle midler herunder krig og terror? Denne strategi er jo klart tilrettelagt i Koranen og påbudt som en lov fra Allah.

I disse år oplever hele verden virkningerne af ekstrem eller radikal islamisme. Begivenhederne i januar, der fandt sted i Europa og Afrika har bragt sindene i kog og medfødt en debat, der forståeligt nok baserer sig på voldsomme følelser.

Den næste lange tid vil få en utrolig masse input fra alle sider, hvis formål vil være at forsøge at finde frem til det velkendte dilemma; hvordan og hvorfor er terrorangrebene eskaleret? Derfor vil jeg prøve at anskue denne problemstilling fra andre vinkler.

Siden den islamiske overtagelse af Iran i 1979 er opdelingen af Islam i moderate og sekulære fraktioner steget og de ekstreme og fanatiske sektioner er nærmest eksploderet. Beviset er, at fanatisme er en direkte fødelinje til tyranni og den frygt, som disse skoler nu anvender, er velkendt, også blandt moderate muslimer, der synes at have vanskeligheder med at konfrontere situationen. Frygten bliver en form for narko for dem, der anvender den, altså en stimulans.

Islamitiske fanatikere fra Afghanistan, Pakistan, Mellemøsten, Afrika og Europa erklærer sig villige til at anvende krig og terror som deres primære instrumenter for at få stigende indflydelse. De vil endda dø for sagen. De samme argumenter kan jeg roligt anvende om den katolske kirkes korstog, hvor korsridderne fulgte instrukserne om at slå ihjel, klart baseret på udtalelser fra Jesus. Læs biblen selv hvis I er i tvivl. Historien om slagene om magten og ejerskabet af Jerusalem er de første tegn på Islamofobi, måske en dristig påstand, men opgøret mellem Richard Løvehjerte og Saladin kan vel bruges? 

Jeg kan ikke blive klog på, hvordan begrebet Jihad er grundfæstet i Koranen. Men der er en række bevægelser, der anvender dette middel som grundlaget for deres strategi; Taliban, Al Queda, de to islamiske stater Iran og Irak, ISIS i Syrien, Boko Haram, Hezbolla og Haram. Jeg ved ikke, om alle er medtaget, men dem kender vi i dag alle sammen og deres hensynsløse metoder i kampen om magten. Våbnet, der er fælles for dem, er Jihad, hævnen ved hjælp af sværdet. Derfor er det ualmindeligt svært for f.eks. danske statsborgere at forstå Islam og ikke mange gør forsøg på at sætte sig ind i denne religion, der er verdens hurtigst voksende og hvis tilhængere vil stige voldsomt i antal de næste 20 til 30 år. For der er fredelige og moderate muslimer, ingen diskussion om det, men de drukner i tsunamien af virkningerne af Islamofobi og frygt, den sidste deler de sikkert med os.

Jeg har gjort mig selv den tjeneste at finde frem til inspirationskilder, der er internationalt anerkendte og fra begge fløje. En meget kendt er Ayaan Hirsi Ali, en mindre kendt er den tyske politiker og forfatter Thilo Sarrazin, hvis bog “Tyskland afskaffer sig selv” skabte voldsomt oprør. Men listen er længere; Paul Berman, Meredith Tax, Michael Hardt og Antonio Negri. Disse er bare gode eksempler at læne sig op af, når inspirationen skal fodres ud på de små timer. 

Tilbage til hovedspørgsmålet; hvad er det de ekstreme bevægelser vil? Er det alvorligt ment, når de påstår at de vestlige værdier skal ødelægges fordi vi er vantro eller vil de i virkeligheden bare overtage vestlige samfund, fordi vi har det, de mangler? På den ene side kan jeg sagtens acceptere at en stor del af skylden for den nuværende situation skal rettes mod USA, der under banneret; “Vi skal beskytte amerikanske interesser overalt på kloden, hvis de er truede”, eller “Vi skal befri diktaturstater for deres ledere og indføre demokrati”?

USA har ikke interesser i Afghanistan, der er truede og denne magtliderlige stat har heller ikke demokrati, så hvad er det egentlig, der giver dem ret til at optræde som verdens øverste kontrolapparat? Jeg er ikke nervøs for at påstå, at ISIS er født ud af USAs optræden i Irak og jeg tror på, at jeg har mere ret, end at jeg tager fejl. Så den præmis vil jeg gerne købe, men det er blevet for sent, toget er afgået, hvor en fornuftig dialog og en fornuftig præsident og premierminister i England kunne have undgået krigen i Irak, men de to herrer ville lege “sænke slagskibe” og optræde som nye Napoleonshatte. 

Hvis jeg nu forlader de mere ideologiske fundamenter og ser på en række seriøse vurderinger af fremtiden i Europa, finder jeg dette billede; Integrationen har fejlet, den er blevet omvendt, det er f.eks. den danske blødsødne holdning, der indretter sig efter Islam: Danske børn i børnehaver må ikke spise leverpostej og så ellers bare derudaf. Censur på kritik af Islam er nu indført i DR og der er stadig overvejelser om at nedsætte en kommission, der skal tage stilling til, om brødrene Grim i Aarhus, der støtter terror og ISIS skal have lov til at udvide deres supermarked for uddannelse af terrorister eller landsforvises. Så dybt er vor angst, for det er frygten for hævnen, der er den afgørende faktor i dag.

Tilbage til Thilo Sarrazin. Hans bog er en klar analyse af udviklingen i Tyskland og sammenhængen mellem invandring (flygtningestrøm), integration, mulitikultur og cost/benefit analyser for landets samlede økonomi. Den sidste del af hans analyse baserer sig (som i Danmark) på enkelte faktorer, nemlig det stigende antal ældre, der skal forsørges på samme tid som asylsøgere (eller hvad vi nu kalder dem) har rettigheder til services, sikret dem via menneskerettigheder, som samfundet skal udrede uden at få noget til gengæld. Denne debat er velkendt, men ikke mange tør stå frem og råbe dummeflokken op. 

Men lad mig skifte gear. Ifølge beregninger fra Dansk Industri kommer dronningeriget Danmark til at mangle flere hundrede tusinde hænder frem til 2020. Mange danskere er “for lækker til arbejde”, da de ofte har en højere indtægt ved at dyrke arbejdsløsheden, og da regeringen vil miste stemmer, hvis den tvinger dem til en omskoling, så er den løsningsmodel udelukket. Derfor er der brug for en tilgang til arbejdsmarkedet og den kan så fremtrylles ved at modtage, omskole og integrere indvandrere, flygtninge og asylansøgere, men det er åbenbart heller ikke en nem opgave. Ifølge vor ret ubegavede statsminister går det godt i Danmark (på trods af et meget stort underskud på det nationale regnskab), men selv med denne erklæring i hånden mangler landets ledelse at producere en solid plan for, hvordan det hele skal gå op i en højere enhed.

Ifølge WHO var der i Danmark 109.000 muslimer i Danmark i 1990, i 2010 var tallet 226.000 og det vil være 317.000 i 2030. Men det er antallet af registrerede, til de sidste tal skal tillægges det antal, der er på tålt ophold eller tilsvarende. Så hvordan løses problemet med næsten 100.000 flere om blot 15 år, når vi ikke i 2015 kan magte opgaven? 

Lad mig så som afslutning opridse, hvad vi er oppe i mod, jfr. titlen på denne blog: Den form for Islam, der i disse år vokser med raketfart, er baseret på Sharia lovkomplekset. Dette kan vi alle følge med i på TV og via andre medier og jeg lægger ikke skjul på, at jeg er rædselsslagen ved tanken om, at det en dag vil blive accepteret i Danmark, at Ghettoer skal styres af rabiate muslimer. Det er enkelte steder anerkendt i f.eks. England, der har måttet give op i kampen om, hvilke love muslimer skal indrette sig efter. Jeg kan også henvise til den aktuelle udvikling i Sverige og specielt med fokus på Malmø, der lider under problemer med rabiate muslimer og har opgivet kampen.

Det er en komplet tåbelig tanke, at en Gud skulle åbenbare sig overfor en arabisk købmand, der var analfabet og dikteret ham og bedt ham nedskrive de love, der tilsammen danner Koranen. Det er 100 % nonsens. Samtidig bad Gud, der brugte et alias Allah som dæknavn, når han henvendte sig på arabisk, om at sikre at Muhammed forstod at denne henvendelse var den sidste fra ham, den endegyldige, der erstattede alle tidligere udgaver. I instruktionsbogen, som Allah sendte Muhammed, var der en række beskrivelser af de metoder, der skal anvendes; vold, terror, afhugning af legemsdele, særligt hovedet, stening, korsfæstning, gidseltagning og halshugning af kidnappede, massehenrettelser af vantro og egne samt andre grusomme handlinger, der alle kan ses på Internettet.

Ydermere skal vi være opmærksomme på, at Islam hører til den skole af religioner, der var/er et socialt fænomen, der styrer et lands fællesskab fra de hellige traditioner, normer, skikke, sæder og traditioner samt politik eller med andre ord en totalitær stat. Denne type har sit udgangspunkt i den religiøse smeltedigel, der prægede den antikke verden. Det er den, som Islam stadig befinder sig i og så kan de kloge komme og prøve at fortælle os noget andet, de har ikke ret, når de hævder at Islam er en fredelig religion, der vil det bedste for alt og alle. Det er Bullshit!

Det er med denne baggrund manipulerende imamer i dag kan mønstre nu mere end 200 millioner fans, der dermed i princippet er verdens største fare og hær, der med alle midler vil gennemføre deres forehavende og vi ser bare på, medens vi bladrer i katalogerne for et nyt køkken eller næste ferietur. Og som en sidste hån mod ordentlige mennesker synes det som om at kun muslimer i Europa er beskyttet af menneskerettigheder, ad helvede til med dem, der har slidt og slæbt for at etablere solide samfund, der nu af tøsede regeringer foræres til muslimer.

Opdateret den 21. januar 2015