KRISTENDOM

Der er ikke mange danskere, der overhovedet spekulerer på, hvorfra Kristendommens rødder egentlig stammer. Vi antager normalt at udgangspunktet og centralskikkelsen er Jesus, men det er kun delvist korrekt. Fra overtro og animisme indtrådte et led, der danner et langt bedre grundlag for alle kommende retninger. Dette led hedder Polyteisme, der fortsætter i Monoteisme og derfra springer vi til Kristendommen, der altså udspringer herfra. På vejen har den endelige version har den passeret et samarbejde mellem de abrahamistiske og jødedommens skoler.

Der er i dag mere end 20.000 forskellige retninger i Kristendommen, så velkommen i studiekredsen. Hovedproblemet er naturligvis at de stort set alle hårdnakket påstår, at de repræsenterer den absolutte sandhed og det er desværre ikke muligt, der kan kun være en og hvem skal vi så pege på, hvis overhovedet nogen? Bare én påstand; Kan det være moralsk rigtigt at blot én person kan lade sig korsfæste og i sit sidste åndedrag tilgive alle da levende, nulevende og kommende generationers syndere? Menes dermed at alle født efter henrettelsesdagen er medfødte syndere i denne gerning? Er det derfor Kirken har så travlt med at vi hele tiden skal tilgives, fare til skriftestolen, når den dårlige samvittigheds USB nøgle ikke har mere kapacitet, og hvordan kvantificeres og klassificeres syndere? Lille synd 20 KB, større synd 200 og den slemme 1 MB? Synderne kan købe en syndsforladelse, men den er ikke gratis og er det så moralsk korrekt at den, der ikke har råd til at købe den, skal ende i helvedet?

For mig er de fleste af de 20.000 skoler falske og umoralske. Ingen kan sige at Gud ikke eksisterer, men kan man argumentere at der ikke er en årsag til at han ikke eksisterer? Disse to kardinalspørgsmål startede en tankerække hos verdens første filosoffer. Der er nu 20.000 mulige løsningsmodeller, som potentielle kunder kan anskaffe sig.