Buddhisme

Buddhisme

Der er mange diskussioner om  den person, der omtales som Buddha, men der er ikke en entydigt definition. En Buddha er en person, der har opnået at blive udfriet for sine lidelser og dette kommer til udtryk på denne måde;

Han er den “vakte” eller den “oplyste”, dermed bliver han den åndelige ledestjerne, hvis historie er baseret på en legendarisk biografi, der er nedskrevet mere end 350 år efter hans død og dermed er funderet på oralske budskaber, der har været udsat for mange redigeringer.

Mine mange års studier peger mod at store træk af denne filosofi er kopieret fra senere religioner og tilpasset den aktuelle samfundsmodel. Der er ingen Bibel eller Koran i Buddhismen men mange andre instruktionsbøger, der indeholder tydelige efterligninger af begivenheder fra Hinduisme, Jødedom, Kristendom og Islam. 

Tilværelsen er ifølge Buddha en lidelse, man skal befri sig fra.

Der har været over 12.000 Buddhaer, så den af dem, der er angivet som iværksætter af bevægelsen benævnes derfor Lord Buddha. Der er ingen solid historisk dokumentation for hans tilværelse på denne jord; han er sandsynligvis et menneskeskabt instrument, der skulle tjene som indtjeningskilde. 

Den såkaldte oprindelige Buddhisme er ikke en religion, men et ideologisk/filosofisk system, der burde basere sig på samme grundlæggende principper, men som har udviklet sig til mange såkaldte skoler. Hvis vi skal tro på anerkendte internationale kirkehistorikere var Lord Buddha en mand, der frigjorte sig fra Hinduismen ved at erklære, at der ikke er nogen Gud eller Guder. Dermed skabte han en filosofisk skole, der er uden Gud, idet definitionen på en religion er, at den er skabt og styret af en Gud. 

Den model, der bruges i Thailand ligger så fjernt som man kan forestille sig fra de oprindelige teser. Modellen er tilpasset respekt for og tilbedelse af overtro, myter og sagn, folkeeventyr tilsat et utal af utrolige beretninger.

På toppen kommer at thailandske buddhister har sammensat et Matadormix af guder fra Hinduismen og Kina, som de tilbeder på lige fod med Buddha. Dermed er Thailands version af Buddhisme fyldt med selvmodsigelser, der giver mulighed for utallige forklaringer og endeløse udvekslinger af, hvad der er beviseligt eller det modsatte. Dermed bidrager denne version til billedet af, at Thais er uden selvstændig identitet.

Ifølge den overordnede lov, der styrer denne ideologi, er der tale om et politisk kontrolinstrument, der skal holde befolkningen bundet fast til en fortid, der går 250 år tilbage og hvis hovedformål er at bevare magten over landet fordelt på ganske få familier. Deres opfattelse er baseret på de tredelte kastesystem, der er importeret sammen med Buddhismen fra Indien.

Vi er mange der mener, at Buddhismen i Thailand er en af landets bedste forretninger med en omsætning på 50 milliarder danske kroner pr. år uden regnskabspligt, skat eller momstilsvar. Den fastsatte regel er, at du skal gøre meget for denne samfundskomponent, men aldrig spørge om, hvad den kan gøre for dig. Og skulle du spørge er svaret, at den intet gør for andre, den er superegoistisk og er et skuespil, intet andet end tomme kalorier.

Dette er en skam for fulgte man de simple etiske regler, som det påstås Buddha har produceret, ville Thailand være et paradis. Det er tankevækkende, at et land, der påstår at dets værdier baserer sig på disse etiske idealer, er blandt de mest korrupte i verden og hvor mere end 60 % af nationaløkonomien baserer sig på en bred vifte af ulovligheder.

Om morgen kan du se politifolk bede i templet og lade sig velsigne af munkene og timer efter står de på gaderne og stjæler med arme og ben fra dem, som de påstår de beskytter mod ulovligheder. Derfor forstår turister ikke det sande ansigt at dette land.

Jeg er vidende om, at mine opfattelser kan betragtes som både provokerende og fornærmende, men den sidste påstand er ikke korrekt. Derimod vil jeg fastholde at den skole af Buddhisme som Thailands indbyggere  frekventerer, er en af de største hindringer for, at dette land kan komme til at bestå af en befolkning, der ikke alene kan tænke selvstændigt, men herudover have ret til at vælge mellem realiteter eller leve på et fundament af løgne.

Læs mere om politik her:  https://www.casthoej.dk/thailand/polityk/
Læs mere om samfundsmodel her: https://www.casthoej.dk/thailand/samfundsmodel/
Læs mere om uddannelse her: https://www.casthoej.dk/thailand/uddannelse-og-buddhisme/