Politisk indsigt:

Efter at have fulgt godt med i det lokale teater for det politiske landskab i Thailand gennem godt 18 år, er min konklusion, der støttes af andre udenlandske tilskuere, at landets politikere i bedste fald er en samling nyttige idioter, der korrekt kan beskrives som dilettanter.

Dette synspunkt gjaldt indtil militærkuppet i maj 2014. Efter denne dato ophørte enhver tale om den thailandske form for demokrati i kongeriget og om den nogensinde returnerer stiller jeg mig tvivlende overfor.

Det er ikke comme il faut at kommentere om den nuværende situation, med mindre man 100 % hylder landets nye magthavere, så derfor ikke flere kommentarer om dem bortset fra, at jeg med stor interesse følger bestræbelserne på at føre landet tilbage i første omgang til 1980erne, hvor magten lå hos en meget respekteret general. I anden omgang skal landet ende, som det så ud i 1931.

Men inden kuppet i 2014 var vi vidne til en daglig præsentation af løgne fra Thaksins søster, hvis omfang og dybde en dansker har svært ved at acceptere.

For en dansker er det ikke en nyhed at politikere lyver, det er yderst sjældent de leverer den lovede vare. Tillad mig at referere til denne USA vittighed:

This is then the sad truth of the Political Scene; Quote: “There is a joke made famous in the Ronald Reagan camp during the 1980 US presidential campaign (against the incumbent President Jimmy Carter). And it goes like this: George Washington, Richard Nixon and Jimmy Carter die and go to heaven. In order to explain how they got there, Washington says, “I never told a lie.” Nixon counters, “I never told the truth.” Jimmy Carter, in his usual intense and earnest honesty, retorts, “I never knew the difference.”

Læs mere om samfundsmodel her: https://www.casthoej.dk/thailand/samfundsmodel/
Læs mere om buddhisme her: 
https://www.casthoej.dk/thailand/buddhisme/
Læs mere om uddannelse her: 
https://www.casthoej.dk/thailand/uddannelse-og-buddhisme/