Thailands Uddannelse og Buddhisme

Det er desværre en kendsgerning at uddannelsessystemet i kongeriget Thailand er blandt de dårligste i Asien, hvilket man nemt kan undre sig over når man ser på det billede, der projekteres på den globale storskærm; Thailand, landet hvis befolkning udgør verdens førende nation.Uddannelse er også her et led i det samlede produktionsforløb af en kommende aktiv deltager i samfundshusholdningen. Jo bedre kvalitet desto bedre samfund, et argument, der er ganske nemt at definere og acceptere.

For at komme nærmere forståelsen af det thailandske samfund er det nødvendigt at se på elementerne i produktionsforløbet. 99 % Thais er født ind i den thailandske version af Buddhismen, der befinder sig langt fra den oprindelige lære. En nyankommet kandidat til denne filosofi får fra starten at vide, at tilværelsen er kort og en lang lidelse og den korte tid i den aktuelle tilværelse skal bruges til at befri sig fra lidelsen. Målsnoren er sat højt, og først den dag man kan springe over den, er man klar til næste liv. Men det er en stor joke for kun een person har formået at præstere et højdespring over målsnoren og dermed blevet fritaget for det næste liv.

Vinderen af guldmedaljen er døbt Lord Buddha.

De andre kan fortsætte deres bestræbelser og dermed udgør de en guldgrube, der kan udnyttes, forføres og manipuleres.

Den lokale instruktionsbog er nem at forstå, idet den indeholder en beskrivelse af, hvilke regler og pligter du skal følge for at komme i mål. Punkt 1 indebærer at den nyfødte borger slæbes til nærmeste tempel og smides i maskinen, der hjernevasker og indoktrinerer og denne proces afsluttes aldrig.

For de fleste Thais i den nuværende generation og dens stamtræ har deres opdragelse og skoling været præget af en start i tilværelsen, hvor mormor eller farmor er mentor og diktator. Den ældste i en familie har altid ret, også når vedkommende fylder sit barnebarn med myter og sagn tilsat en passende dosis trusler om straffe, hvis man overtræder Buddhas regler.

Derefter følger skoleforløbet, hvor lærerne indoktrinerer de studerende. En konstruktiv dialog med underviserne accepteres ikke, mest begrundet i at lærerne er ubegavede og anvender en stor del af deres arbejdstid på at tjene penge ved at sælge alskens produkter og desværre også modtage gaver mod at ændre på karakterer og uddannelsesbeviser, så er det sagt.

I samme periode skal eleverne deltage i familiens tempel-arrangementer og der er 12 Buddha helligdage om året, der skal markeres. Der er ingen undervisning i andre religioner eller filosofiske skoler, kun 100 % ensretning og indoktrinering.

Dette forløb i den ensrettede gade har for det meste kun et resultat; en manglende vilje til at acceptere andre opfattelser, der ikke stemmer med Buddhas lære. Det er en kæmpejoke at Thais er tolerante på dette punkt, tværtimod.

Målet med Dharma eller Buddhismen er omfattende; nemlig at ende med at befinde sig i en varig tilstand af stabilitet (ligevægt), klarhed og medfølelse med næsten uden at stille krav. Denne godtepose findes fra starten af tilværelsen indeni et menneske, men det ved det ikke og søger derfor efter den udenfor én selv. Denne erkendelse opnås først, når man har befriet sit sind for lidelser, der spærre for processen.

Denne tilstand beskrives også som Nirvana, og afgørelsen, om du er værdig til at ende der, sker baseret på udskriften fra en avanceret computer, som følger dig døgnet rundt og producerer daglige opgørelser over gode og ikke-gode gerninger. På dommens dag falder afgørelsen baseret på det simple pointsystem.

Denne opfattelse deles som bekendt også af tilhængere af Islam, der fortæller os, at en rettroende har 2 engle på sin skulder, den ene nedskriver alle gode gerninger, den anden alle de dårlige.

Der er intet nyt under solen og som andre vigtige elementer i Thailand er også Buddhismen importeret og derefter udsat for børnemishandling, der passer til den lokale livsstil, idet de fleste Thais er forbliver børn gennem hele tilværelsen.

Læs mere om politik her:  https://www.casthoej.dk/thailand/politik/
Læs mere om samfundsmodel her: https://www.casthoej.dk/thailand/samfundsmodel/
Læs mere om buddhisme her: https://www.casthoej.dk/thailand/buddhisme/