Kære gæst!

Velkommen til min blog og mine to verdener. Med ujævne mellemrum skriver jeg om de to samfund, som jeg vekslende lever i; nemlig Thailand siden 1996 og mit fædreland Danmark.

En kort kommentar om den politiske situation i Danmark/februar 2020

Siden den nye regering tiltrådte med  3 F (Fag Forenings Fanatikeren) Mette F. i sin røde uniform som bannerfører, er det blevet klart for os alle, at dens primære målsætning er at afvikle det danske demokrati. Ikke mange kan gennemskue hendes folkeforføriske taler, der skal bedøve patienten medens de livsvigtige organer fjernes. Hun er kynisk og brutal; slet ikke den model hun gerne vil fremstå som, nemlig som vores “Mor Danmark”, der som bekendt især omfatter børnene. Er hendes forbillede den ungarske regeringsleder Victor Orban for hun bruger hans metodik som delvis basis for sin drejebog?

Socialdemokratiets mediastyring er hensynsløs og skal bl.a. hindre kritiske kommentarer om brudte løfter eller påvisning af misvisende præsentationer af data. Kernestrategien har fokus på indførelsen af partiets basale ideologi uanset omkostningerne for landets borgere. Lad os lige kalde definitionen frem på skærmen og lade den stå et øjeblik;

“Socialdemokratisme (også reformisme) er en politisk ideologi, hvor staten spiller en central rolle for lige udviklingsmuligheder og lige rettigheder for den enkelte borger i et samfund. Ideologien skal sikre en mere lige indkomstfordeling i samfundet via reformer inden for rammerne af den private ejendomsret og en reguleret form for kapitalistisk økonomi”.

Men vi må ikke glemme, at moderne politik meget vanskeligt kan realiseres på disse oprindelige idealer. Hvem sagde det bedre end Ronald Reagan i 1986; ” Moderne politik er blevet showbusiness for grimme mennesker” Denne beskrivelse passer fint med de oplevelser, som Mettes nye tæskehold (alias ministerholdet) dagligt præsenterer os for. Vor Herre´bevares! Hvem skal redde Danmark?

Thailand februar 2020

Vi er nu i maj måned 2021 og kvaliteten af det politiske teater ” Christiansborg”  er blevet lavere. I disse dage afslører tidligere støtter af og frontkæmpere for Lars Løkke Rasmussen hans sande karakter og der er kø ved håndvasken for at frigøre sig fra ham og hans manipulationer, løgne og svigten af afgivne løfter. Jeg vidste godt som mange andre, at hans moral er lavere end den afdøde Låsby Svendsen havde. Vi kan ikke komme meget længere ned på skalaen, troede jeg, men så kom Mette F. på scenen og er på vej til at blive den statsminister, der vil gå over i historien som hende, der var overbevist om at hun kan bryde grundloven samt alle andre samfundsregler som det passer hende, behandle Folketinget som en samling nyttige idioter og fylde folk med løgn, men som fastholder og markedsfører  sit image som en af Folket, der selv kan lave makrelmadder og pudse vinduer. Gud Fader Bevares hvor naiv kan man være. 

Mettes magtliderlighed og faste tro på, at hun alene ved, hvad der er bedst for Danmark er ved at dele befolkningen i 2 grupper. A holdet er danskere, der enten er lønmodtagere eller  fagforeningsfokuserede og sandsynligvis ansat i en offentlig sektor. Dette hold har under hele krisen kunnet arbejde på særdeles favorable betingelser. B holdet er sammensat af personer, der ønsker frihed og kun vil arbejde for private selskaber og personer, der har modet til at sige fra. Deres sikkerhedsnet under Covid-19 krisen har været svagt og mange har mistet både indtægter og værdier. Da de fleste sikkert ikke stemmer A er de uinteressante for Mette.

Aldrig har jeg skammet meget så meget over danskernes totale mangel på balls; “Nu stopper du Mette, nok er nok!” protesterne, hvor er de henne? Det er tydeligt at Mettes ledelsstil har udgangspunkt i det mest primitive managementværktøj; frygt. Det bruges når man ikke er respekteret af sine underordnede, så spilles frygtkortet; “hvis du er uenig med mig kan du vælge mellem forflyttelse eller fyring” og i lang tid har hendes bedste kort været frygten for alle mutationer af Covid-19, jo flere, jo længere jo bedre for Mette. At hun lyver og skubber embedsapparatet foran sig synes at gå upåagtet hen. Hensigten helliger midlet. Magt korrumperer og det er tydeligt at Machiavelli ikke har levet forgæves.

Sammenlign hendes ansigtsudtryk med Lars Løkkes, når hun bliver stillet et relevant spørgsmål, som hun tydeligt ikke bryder sig om,  fra en intelligent journalist; vrede og ondskabsfulde bemærkninger. Hun deler også med Lars Løkke et billede af en stærk politiker, der har meget svage personlige egenskaber og mon ikke det er ved at gå op for danskerne at hun behandler alle som hendes undersåtter, der spørger hende “hvor højt Mor?” når hun kommanderer ” HOP “.

I maj måned blev vi præsenteret for den ene afsløring efter den anden om Regeringens grove manipulationer og direkte løgne over for både Folketing og danskerne. Alle ved at ingen minister tør gå på medierne med selvstændige erklæringer, men læser højt af de modtagne diktater og instruktioner fra “direktionssekretariatet” hos diktatoren aka Mor Mette.

Senest i  DR programmet “21 Søndag” den 30. ds. afsløres løgnene om nedgravningen af mink. Det er igen et klart eksempel på løftebrud, der ingen konsekvenser får. Mettes store slagord var og bruges stadig TILLID, som hun uden form for kvaler misbruger 10 minutter senere, hvis det gavner hendes magtanvendelse. Hvem tør regne på, hvor mange millioner der er smidt ud af vinduet i navnet “danskernes sundhed er det vigtigste”? Ingen reagerer, hvem hænger på regningen?

Minoritetsregeringen er i dag et ekkokammer, der udelukkende fremmer socialdemokratiets smalle interesser, ikke Danmarks og det er landets store ulykke at den uhindret anvender magtmisbrug for at beskytte den falske Mor Mette.

Det er også et held for hende at den samlede borgerlige blog er uden stærk leder og præget af totalt fravær af visioner samt for mange små partier med utopiske programmer. Med mindre der kan skabes flertal for at stille Mette for en rigsret for at have brudt alle vedtagne love for politisk virksomhed og have modet til at dømme hende og smide hende ud, hænger Danmark på hende i mange år.

Mine kommentarer om den socialdemokratiske vælger

Mine kommentarer om socialdemokratiets strategi

Thailand 31. maj 2021

Producer OC